Wie is Didago IT Consultancy?

Didago IT Consultancy is sinds 2007 het bedrijf van de Freelance BizTalk Server Microsoft Certified Technology Specialist en .NET architect Jean-Paul Smit.

Jean-Paul Smit
Jean-Paul Smit

Tussen 1999 en 2007 heeft hij een grote verscheidenheid aan projecten uitgevoerd in dienst van Macaw Nederland B.V., één van de belangrijkste (gold) partners van Microsoft in Nederland. In die periode heeft hij een solide basis gelegd rondom Microsoft BizTalk Server, het .NET platform in het algemeen en verscheidene andere Microsoft technologieën.
Vanaf eind 2004 is hij begonnen zich te verdiepen in messaging en business processing product van Microsoft: BizTalk Server. Eerst in BizTalk Server 2004 en vervolgens in BizTalk Server 2006 (R2), na deel te hebben genomen aan het beta programma. Zijn eerste implementatie met BizTalk Server 2006 (R2) vond plaats eind 2005, kort na de lancering in november. Inmiddels heeft hij al een flink aantal grote en kleinere projecten met BizTalk Server 2006 (R2) uitgevoerd als architect en developer.
Met de komst van BizTalk Server 2009 en de ESB Toolkit is er een aantal interessante nieuwe mogelijkheden toegevoegd, die inmiddels in projecten zijn toegepast. De release van BizTalk server 2010 zorgt voor een platform alignment zodat nu ook met het .NET 4 framework en Visual Studio 2010 gewerkt kan worden. Inmiddels is BizTalk bij versie 2013 R2 en de ESB Toolkit bij versie 2.2 en is er project ervaring met alle BizTalk versies en hun specifieke eigenschappen en mogelijkheden.

Naast BizTalk heeft hij veel ervaring met de bouw van WCF services, ETL solutions mbv SQL Server Integration Services en reguliere .NET development projecten waaronder ASP.NET applicaties met het MVC framework.

Met de introductie van Cloud based computing in de vorm van Microsoft Azure is dit ook een interessegebied geworden. Het cloud platform van Microsoft is zeer uitgebreid en bevat ook voor integratie doeleinden interessante aspecten. Hier wordt met name gedacht aan de Azure Servicebus. Jean-Paul is gecertificeerd Windows Azure developer.

Expertisegebieden

De pay-off van Didago IT Consultancy is "Connecting People and Systems using Microsoft Technology". Concreet houdt dit in dat Microsoft technologie wordt ingezet om systemen, applicaties en gebruikers met elkaar te koppelen. De benodigde specialismen rondom dit thema zijn aanwezig.

Primair ligt dat bij het ontwerpen en realiseren van Event Driven en Service Oriented Architectures met behulp van Microsoft BizTalk Server, ESB en WCF webservices. Daarnaast is het ontwerpen en realiseren van ETL solutions mbv SQL Server Integration Services en de bouw van .NET en ASP.NET applicaties een expertisegebied. Tot slot zijn Sharepoint en Azure middelen om mensen en systemen met elkaar te laten communiceren.
Een ander expertisegebied ligt bij het bouwen van software factories. Met de bouw van de BizTalk Software Factory is er veel ervaring opgedaan over hoe dergelijke factories op te zetten. In projecten is deze kennis al gebruikt om het genereren van projectstructuren te vereenvoudigen.
Voor het volledige overzicht van de expertisegebieden en de bijbehorende ervaring kunt u het beste de CV downloaden.

Methodieken

Voor het uitvoeren van een project zijn kennis van de beschikbare tools en talen onontbeerlijk, maar ook een solide projectaanpak is van essentieel belang. Hiervoor wordt een agile development aanpak gekozen.
Kenmerkend hiervoor zijn iteratief werken, geautomatiseerd testen, de pragmatische aanpak en het snelle resultaat wat getoond kan worden waardoor er vroeg in het traject gestuurd kan worden op de verwachtingen bij de opdrachtgever. Belangrijk is dat agile development het niet moeilijker maakt dan dat het is. Er wordt gestuurd op resultaat, niet op de mooist mogelijke implementatie. Hierdoor wordt er meer aandacht gericht op de juiste functionaliteit in plaats van bijvoorbeeld het mooiste design pattern of fraaiste stukje (complexe) code.
Dit houdt overigens niet in dat de wijze van implementeren geen aandacht heeft.
Naast ervaring over hoe bepaalde zaken aan te pakken, kunnen een aantal basis regels en best practices door automatische code checkers zoals Visual Studio Code Analysis en diverse Microsoft Best Practices Analyzers in het buildproces van een software straat worden opgenomen. Ook kunnen software factories ingezet worden om guidance toe te voegen en om repeterende handlingen te structureren en te vereenvoudigen.
Er is projectervaring aanwezig rondom Scrum en Rational Unified Process(RUP). RUP ook worden toegepast bij kortlopende projecten. Voor uitgebreide informatie over RUP kan hier gekeken worden.
Mocht u uw eigen methodieken toegepast willen hebben, is dat uiteraard mogelijk. Uiteindelijk gaat het om het resultaat.