Projecten en projectervaring

Didago IT Consultancy heeft kennis en ervaring op de vele toepassingsgebieden van Microsoft technologie. Een overzicht van de projecten die Didago IT Consultancy kan uitvoeren treft u hieronder aan.
Overigens is een uitgebreid overzicht van alle kennis en ervaring te vinden in de CV.

Opzetten van Architecturen

Over het algemeen bestaat een project niet uit een enkele technologie en is het nodig om van diverse technologie gebieden kennis en ervaring te hebben om tot de beste architectuur te komen. Didago IT Consultancy heeft in diverse projecten de rol van solution architect uitgevoerd om een architectuur te bedenken die voor het probleem de best passende was.
In het opzetten van een architectuur worden diverse belangen afgewogen, hierbij kan gedacht worden aan:

  • Toekomstvastheid
  • Kosten effectiviteit
  • Herbruikbaarheid
  • Uitbreidbaarheid
  • Beveiliging
  • Performance
  • Schaalbaarheid
  • Onderhoudsvriendelijkheid
  • Snelheid van realisatie dmv bijvoorbeeld inzet van tools, frameworks of producten
  • de beschikbare licenties bij de klant

Architectuur gaat over het inzetten van de juiste technologie op het juiste moment! 

Microsoft Azure (Cloud computing)

Het cloud platform van Microsoft genaamd Azure geeft vele mogelijkheden om functionaliteit te realizeren in de cloud, waardoor er snel en met lage opstart kosten gewerkt kan worden. Azure bevat vele aspecten waaronder Azure Servicebus, Web apps, Logic Apps, Functions, Storage accounts en API management die goed bruikbaar zijn voor integratie scenario's. Daarnaast werkt Microsoft aan ETL in de cloud onder de naam Data Factories en kunnen portals snel opgezet worden met Azure Websites. Deze Didago website is een voorbeeld van een website in Azure. De cloud versie van BizTalk is Azure Logic apps, waar duidelijk te zien is dat Microsoft daar de focus op legt gezien de snelle beschikbaarheid van functionaliteit.

Web Api (REST), Microservices en API Management

De standaard manier voor het ontsluiten van data is steeds meer via REST services. In het .NET (core) framework wordt dat Web Api genoemd. Voor diverse klanten zijn er projecten met web api's uitgevoerd, waar tevens het API management een belangrijk aspect in is. Immers, zonder een centraal management platform wordt het hebben van api's al snel een onoverzichtelijk en onbeheersbaar geheel. Er zijn projecten uitgevoerd met zowel Apigee van Google als Azure Api Management van Microsoft. Steeds vaker wordt naast web api ook Azure Functions gebruikt om services mee te maken. Deze hebben vaak een enkelvoudige taak en zijn daarmee geschikt om als Microservice te dienen. 

BizTalk Server

Met BizTalk Server is uitgebreide project ervaring, zowel met BizTalk Server 2004, 2006(R2), 2009, 2010 en 2013(R2). Daarin zijn zowel message based routing als full processing scenarios ontworpen en gerealiseerd. Alle aspecten van BizTalk zijn hierbij in projecten toegepast zoals custom pipelines, pipeline components, de Business Rule Engine(BRE), business process orchestration, het vergaren en tonen van business informatie met de Business Activity Monitoring(BAM), het inlezen van flat files, het aanspreken van WCF webservices en het gebruik van diverse adapters zoals de (S)FTP en POP3 adapter of een custom ontwikkelde adapter.
Ook is er project ervaring met de Microsoft ESB Toolkit, interface met Microsoft Azure en software factories icm BizTalk Server.

Windows Communication Foundation (WCF)

Voor diverse klanten zijn er projecten met webservices uitgevoerd. In vroegere projecten was dat met ASMX webservices, maar de laatste jaren is uitsluitend WCF toegepast. Hierdoor is projectervaring ontstaan over het opzetten, implementeren en uitbreiden(via custom behaviors) van WCF services. Als voorbeeld een project waar het een SOA oplossing betrof, waarin webservices een belangrijke rol spelen. Met de WCF adapter in BizTalk Server versies 2006 R2 en hoger, icm de ESB toolkit, is het eenvoudig om hier SOA oplossingen mee te bouwen.
WCF is een uniforme manier van communiceren welke het ontwikkelen van webservices sterk vereenvoudigd. Tevens kan met WCF services ontkoppeling bereikt worden tussen de business logica en de wijze van communiceren.

Met het veelvuldig inzetten van WCF services, ontstaat de noodzaak om deze te beheren. De inzet van een zogenaamde Governance layer zorgt ervoor dat er geen service-spaghetti ontstaat maar dat op een centrale plek dit geregeld wordt. Met dergelijke governance layers is veel ervaring opgedaan.

Software Factories

Door de inzet van software factories tijdens het ontwikkelen is het mogelijk om een consistente en kwalitatief hoogwaardige oplossing te realiseren. Een software factory maakt het eenvoudig om projecten op een consistente manier uit te voeren met het direct in acht nemen van best practices. Daarnaast maakt dit het mogelijk om eenvoudig taken over te dragen, omdat deze op een consistente wijze zijn geimplementeerd.

In een aantal projecten is er gebruik gemaakt van een zelf-ontwikkelde software factory. Door de ontwikkeling van de BizTalk Software Factory is veel kennis en ervaring opgedaan over software factories. Deze kennis is reeds ingezet in een WCF project waar een software factory zorgde voor een consistente project structuur.

ASP.NET en ASP.NET MVC

Ter ondersteuning van applicatie integratie is het soms nodig om een user interface te realiseren. Afhankelijk van de omgeving en wensen kan hier gekozen worden voor het MVC framework waar inmiddels meerdere projecten mee uitgevoerd zijn. Het betreft hier een applicatie die met dit framework in korte tijd gerealiseerd kon worden.